Jesteś tutaj: Strona główna  › Oferta  › Zajęcia specjalistyczne  › Muzykoterapia

Muzykoterapia

Muzyka jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu. Działa nie tylko na nasz stan emocjonalny, czyli na naszą psychikę, ale także na nasz stan fizyczny.

Muzykoterapia jest jednym z narzędzi psychoterapeutycznych wykorzystywanym dla poprawy samopoczucia i zdrowia, a także wspomagania leczenia dzieci z dysfunkcjami.

Do działań terapeutycznych wykorzystujemy dwa typy muzyki:

 • muzykę relaksacyjną – spokojną, łagodną;
 • muzykę aktywizującą – działa pozytywnie na koordynację rytmiczno – ruchową, mobilizuje do ruchu.
   

Główne cele muzykoterapii:

 • stymulowanie pełnego rozwoju dziecka, pobudzanie różnych sfer aktywności dziecka: ruchową, twórczą, niewerbalną (gesty) przy pomocy muzyki i ruchu;
 • korekta zaburzeń motorycznych.
   

Cele dodatkowe:

 • rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • poprawa organizacji i integralności ruchu (bezpieczny sposób wyrażania uczuć);
 • wzrost uspołecznienia i poprawa integracji społecznej;
 • dostarczanie radości, satysfakcji, pozytywnych emocji, obniżenie napięcia i przyniesienie odprężenia.
   

Przebieg zajęć pod względem stałych elementów:

 • część wstępna (integracyjna) – powitanie piosenką z wyróżnieniem każdego dziecka;
 • część muzyczno – ruchowa – zabawy inhibicyjno – imitacyjne, piosenki inscenizowane ruchem, proste włączanie się w muzykowanie, zabawy z rytmem;
 • część relaksacyjna – uspokojenie i wyciszenie, zredukowanie napięć psychofizycznych.