Jesteś tutaj: Strona główna  › Dla rodziców  › Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu działa na podstawie Ustawy MEN z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców
w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW  
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca - Agnieszka Bundzylak-Dąbrowska
Zastępca przewodniczącej - Agnieszka Grabarczyk
Sekretarz - Mateusz Koziczak

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców ośrodka, wspieranie działalności statutowej ośrodka oraz działanie na rzecz polepszania jego funkcjonowania.

Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców, które można wpłacić bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców.

Pragniemy poinformować, że jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje uroczystości organizowane w ośrodku, finansuje nagrody w konkursach, jak i zawodach sportowych oraz kupuje pomoce naukowe.

Aby móc nadal wspierać działania ośrodka niezbędne są odpowiednie fundusze, które dzięki Państwa przychylności możemy gromadzić.

 

Konto Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

07 8783 0004 0110 9775 2001 0001

 

IBAN:   PL07 8783 0004 0110 9775 2001 0001

BIC/SWIF - POLUPLPR