Jesteś tutaj: Strona główna  › Pracownicy  › Psycholog

Psycholog

Julia Chmielecka 

Zadania i obowiązki psychologa:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;
  • prowadzenie terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych;
  • współpraca z nauczycielami i rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Gabinet psychologiczny w naszej placówce jest obecny od początku istnienia Ośrodka. Wyposażony jest w różnorodne narzędzia do diagnozy psychologicznej oraz pomoce do zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych. W pracy terapeutycznej psychologowi najbliższe jest podejście erisconowskie.

Psycholog zajmuje się ponadto: wspieraniem rodziców w uzyskiwaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o niepełnosprawności, pomaga w procedurze ubezwłasnowolnień.

Na stanowisku psychologa w SOSW od września 1995r.

 

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym  2019/2020:

Poniedziałek         7.30 – 14.00

14 – 15 WROiS klasa 4x

15 – 15.45 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasa 8f

Wtorek                 12 – 17.15

Środa                    10 – 14.00

7.50 – 8.50 WROiS klasa 5/6 y

8.50 – 9.50 WROiS klasa 7g

Czwartek              12 – 14.00 , 15.45 – 17.00

14 – 15 WROiS klasa 4x

15 – 15.45 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasa 7w

Piątek                    7.30 – 10.00