Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna obejmuje zespół działań mających na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń.

W oparciu o badanie wydolności organizmu ucznia, na które składają się testy wysiłkowe, czynnościowe i sprawnościowe, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej opracowuje indywidualne programy wyrównywania wady postawy u dziecka dostosowane do jego możliwości umysłowych i fizycznych. Programy są konsultowane i modyfikowane we współpracy z innymi specjalistami pracującymi w placówce.

Program gimnastyki korekcyjnej obejmuje następujące grupy ćwiczeń:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków,
  • ćwiczenia mięśni brzucha,
  • ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy,
  • ćwiczenia antygrawitacyjne.
     

Zajęcia odbywają się w specjalistycznej pracowni wyposażonej w przybory i sprzęt do rekreacji i korekty.