Zielone kółko

Program dodatkowych zajęć tematycznych „Zielone kółko” jest skierowany do wszystkich chętnych wychowanków, którzy pragną zdobywać i pogłębiać wiedzę w zakresie szeroko pojętej ekologii. W trakcie zajęć można będzie poszerzać wiedzę przyrodniczo – ekologiczną oraz podejmować praktyczne działania na rzecz ochrony przyrody.

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach „Zielonego kółka” jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Ponadto nadrzędnymi celami zajęć ekologicznych są: poznanie problemów ekologicznych bliższego i dalszego środowiska, rozwijanie zainteresowań problematyką ekologiczną oraz wzbudzanie chęci do działania na rzecz ochrony środowiska. Bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody i wyrabia w dzieciach emocjonalny stosunek do natury.