Zajęcia wokalno - muzyczne

Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie, relaks oraz aktywne spędzenie wolnego czasu. Główne założenia programu zajęć polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem.

Cele kształcenia muzycznego:

 • muzyczny rozwój uczniów;
 • indywidualne i zespołowe przeżywanie muzyki;
 • rozwijanie wrażliwości na muzykę;
 • kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych;
 • kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki;
 • pobudzanie i rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych – rozśpiewanie i umuzykalnienie, działania twórcze;
 • kształcenie emisji głosu;
 • zachęcanie do muzykowania indywidualnego i zespołowego;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • poznanie zróżnicowanego repertuaru wokalnego;
 • poznanie elementów tańca;
 • kształtowanie sprawności motorycznej oraz koordynacji ruchowo – słuchowej;
 • dostarczanie radości z obcowania z muzyką.