Społeczny Ludek

Dodatkowe zajęcia tematyczne „Społeczny Ludek” mają na celu:

  • uwrażliwienie wychowanków na działania niosące pomoc potrzebującym,
  • wskazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
  • ukazanie znaczenia nauki i pracy w życiu człowieka,
  • zrozumienie zasad życia społecznego i konsekwencji ich nieprzestrzegania poprzez poznawanie różnych instytucji publicznych i niepublicznych potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu.