Zajęcia biblioterapeutyczne

Biblioterapia jest zamierzonym działaniem, przy wykorzystaniu książki lub materiałów niedrukowanych (obrazów, filmów itp.), prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych.

Celem biblioterapii jest dokonanie określonych zmian w postawie i zachowaniu, prowadzących do prawidłowego funkcjonowania w sferze psychiki zachowań społecznych. Dlatego też bardzo ważny jest dialog z biblioterapeutą - dialog, gdyż właśnie poprzez rozmowę dokonuje się określony proces terapeutyczny.

Terapeutyczne i wychowawcze oddziaływanie treści lektur odbywa się w szkolnej placówce bibliotecznej poprzez krzewienie czytelnictwa.