Gimnazjum nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

Obejmuje oddziały przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Zapewnia edukację w trakcie trzyletniego okresu kształcenia, w którym realizowane jest nauczanie przedmiotowe. Stanowi obowiązkowy etap kształcenia po szkole podstawowej. 

Trzyletni okres nauki ma przygotować uczniów do dokonania wyborów edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych, uzdolnień i osiągnięć oraz rozbudzać aspiracje edukacyjne.                                                                                           

Uczniowie klasy III gimnazjum przystępują w II semestrze nauki do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych wiadomości i umiejętności. Uczniowie otrzymują do rozwiązania zestawy egzaminacyjne dostosowane do ich stopnia sprawności intelektualnej.

Gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym zapewnia maksymalne, na miarę możliwości podopiecznych, przygotowanie do życia w społeczeństwie. Nauczyciele indywidualnie dostosowują wymagania edukacyjne do predyspozycji każdego dziecka. W działaniach swoich wspierani są przez specjalistów zatrudnionych w placówce jak i poza nią.