Projekt szkolnego zestawu podręczników

 

Projekt szkolnego zestawu podręczników - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego nr 13 w Zgierzu

 

Projekt szkolnego zestawu podręczników - Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego nr 4 w Zgierzu

 

Projekt szkolnego zestawu podręczników - Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kornela Makuszyńskiego nr 3 w Zgierzu